Anda Upmale-Puķīte

Vieta   Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite
Telefons   29109191
Epasts   anda.upmale@rsu.lv

Mg.psych., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore, psiholoģe

Supervīzijas veidi: individuālās un grupas supervīzijas (grupā - minimālais dalībnieku skaits - 4, maksimālais - 6)

Vieta: Rīga