Edīte Krevica

Vieta   Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite
Telefons   26209880
Epasts   edite.krevica@inbox.lv

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore

Supervīzijas veids: individuāli un grupā

Vieta: Rīga