Ilze Dreifelde

Vieta   Sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite
Telefons   26328834
Epasts   i.dreifelde@inbox.lv 

Mg.psych., Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore, psiholoģe, Latvijas Supervizoru apvienības valdes priekšsēdētāja

Supervīzijas veidi: individuālās un grupas supervīzijas

Vieta: Rīga, Jūrmala

Supervizora sertifikāta numurs: Nr.0002, Latvijas Supervizoru apvienība, derīgs līdz 27.04.2019

Aktuālās supervīziju grupas:

  • Supervīzija grupā I (nokomplektēta)
  • Supervīzija grupā II (nokomplektēta)