Mākslu terapijas dienas 2021 13.-19.decembrī

Iespēja iepazīt un pieredzēt mākslas terapiju!

Šogad, no 13.-19.decembrim, norisināsies Mākslu terapijas dienas. Pasākumu organizē Biedrība “Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība” (turpmāk tekstā LMTAA), organizācija, kas apvieno visu četru specializāciju –  deju un kustību terapijas, drāmas terapijas, mūzikas terapijas un vizuāli plastiskās mākslas terapijas profesionālās asociācijas. 

Pasākuma mērķis ir sniegt ieskatu un praktisku pieredzi mākslu terapijas procesā plašākai sabiedrībai kā arī pulcēt profesionāļus, lai radošā atmosfērā dalītos ar pieredzi. Laikā, kad attālinātās terapijas formām ir tikpat liela nozīme veselības aprūpē kā klātienes procesam, mākslas terapeiti piedāvās gan klātienes, gan attālinātās sesijas individuāli vai grupā.
Ar pasākuma programmu ir iespējams iepazīties:
LMTAA mājas lapā https://maksluterapija.lv/ un
Facebook lapā https://www.facebook.com/maksluterapijasdienas
 
Visu atvērto nodarbību, sesiju, lekciju, meistarklašu apmeklējums ir bez maksas.

Vizuāli plastiskās mākslas terapijas pasākumi un grupas - https://arttherapy.lv/lv/klientiem/terapeitiskas-grupas


Pasākuma norises laiks, vistumšākais visā gadā, mirklis pirms ziemas Saulgriežiem ir izvēlēts ar nolūku. Mākslas terapeiti tiešā veidā savās prakses vietās, slimnīcās, rehabilitācijas centros saskaras ar to, ka daļa Latvijas iedzīvotāju patlaban, dažādu globālu un lokālu izaicinājumu dēļ, jūtas nomākti vai saskaras ar grūtībām, kuras šķiet nepārvaramas. Dzīves tumšajos brīžos ir būtiski zināt, ka ir pieejams profesionāls atbalsts. Latvijas mākslas terapeiti ir veselības aprūpes speciālisti, kas var palīdzēt saskatīt gaismas staru tumsā un izpētīt, izzīmēt, izspēlēt, izdziedāt, izdejot ceļu līdz tam.

Mākslu terapija, kā tas minēts Nacionālās enciklopēdijas šķirklī, ir ‘‘veselības aprūpes joma, kas ir mērķēta uz pacienta vai klienta fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanu, sociālo problēmu risināšanu, preventīvo darbu, kā arī personības izaugsmi’’. Latvijā izdala četras mākslu terapijas specializācijas un katru no specializācijām raksturo specifisks mākslas metožu un tehniku lietojums profesionāla terapeita vadībā. Deju un kustību terapija akcentē cilvēka ķermeņa un tā kustības saikni ar psihoemocionālajiem aspektiem; drāmas terapijā terapeitisku lomu ieņem teātra mākslas elementi un plašs rekvizītu spektrs; mūzikas terapijas norisē būtiska ir cilvēka balss un dažādu veidu skaņrades instrumenti, bet vizuāli plastiskās mākslas terapijā – nebeidzamais krāsu, formu un simbolu pielietojums.

Latvijas veselības aprūpē mākslu terapija ieņem stabilu vietu jau aptuveni desmit gadus. Mākslas terapeiti strādā slimnīcu rehabilitācijas nodaļās, psihoneiroloģisko slimnīcu filiālēs,  sociālās aprūpes centru veselības aprūpes sektoros un izglītības iestādēs. Multiprofesionālās komandas ietvaros mākslas terapeiti ieņem stabilu lomu blakus citiem funkcionālajiem speciālistiem, bet privātpraksēs strādā patstāvīgi, lielākoties, ar klienta personības izaugsmes jautājumiem. Mākslas terapeitu specifiskā kompetence ļauj pamanīt cilvēku vajadzības, grūtības un resursus, izmantojot mākslā balstītos izvērtēšanas instrumentus un tādā veidā sniegt neatsveramu ieguldījumu cilvēka veselības un sociālo grūtību risināšanā.

Mākslas valoda ir atšķirīga no sarunvalodas, tajā spēj runāt pat tie, kuriem nav iespējas runāt. Mākslas spēja rosināt cilvēka iekšējās pasaules aktīvu izpausmi radošā veidā, tas ir pamats no kura attīstījušās dažādi mākslu terapijas virzieni, kas, pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, ieņem aizvien būtiskāku lomu veselības aprūpē visa pasaulē. Ir vērts iepazīt mākslas terapiju!