Seminārs: MĀKSLAS TERAPIJA ZAUDĒJUMA, SKUMJU UN SĒRU PĀRDZĪVOJUMĀ

Semināru ciklā "Pieredzes stāsti"

LMTA uzsāk semināru ciklu "Pieredzes stāsti"! 

Aicinām uz psiholoģes, sertificētas mākslas terapeites ar 15 gadu pieredzi individuālajā konsultēšanā un darbā ar grupām, sertificētas supervizores Ilzes Dreifeldes semināru par mākslas terapiju zaudējuma, skumju un sēru pārdzīvojumā.

Neviens nav pasargāts no zaudējuma. Zaudējums, kas vienlaikus ir arī
emocionāls ievainojums var būt gan darba zaudējums, veselības un darba spēju
zaudēšana, dzīvesvietas, tuvinieku, draugu zaudējums, goda zaudējums, „sava ES
zaudēšana”...
Skumjas un sērošana ir process, kam mūsdienās nav laika. „Vai sērojošs cilvēks ir
konstruktīvs?”, - visi kā viens, teiks: „Nē!”. Var pat sacīt, ka sērojošs cilvēks, apmēram
gadu pēc notikuma, kas mainīja dzīves kārtību, ir līdzīgs slimniekam. Pie nosacījuma,
ja šis laiks tiek atvēlēts jēgpilnai, pakāpeniskai sērošanai un skumju izdzīvošanai.
Šodien, kad sērot nav laika, un ļaušanās sērošanai tiek pielīdzināta nevarībai,
gribasspēka trūkumam, nespējai „viegli soļot pāri dzīves grūtībām”, ievainojums vai
zaudējums tiek pārdzīvots izolācijā.
Sērošanas procesā, kad kļūst pārāk smagi, māksla var palīdzēt izturēt un „saturēt” to,
ko cilvēks iekšēji vairs nespēj vai viņam to darīt ir ļoti grūti, vai arī līdzās nav neviens
cits, kurš „neizturamo var paturēt viņa vietā”. Saturēt trauksmi, bailes, dusmas,
izmisumu, saturēt ciešanas, bezspēcību, bezpalīdzību. Māksla palīdz jūtas paust uz āru,
neatstāt tās nepārdzīvotas iekšēji.
Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par apzinātas sērošanas pamatpricipiem
zaudējuma un emocionāla ievainojuma situācijā, kā arī uzzināt kādas iespējas darbam
ar zaudējumu piedāvā vizuāli plastiskā mākslas terapija.

Seminārā aicināti piedalīties: mākslas terapeiti un mākslas terapijas studenti

Semināra norises laiks: 2017.gada 1.aprīlis plkst. 14:00 – 17:00

Semināra norises vieta: Mākslu terapijas centrs „MĀ telpa”, Rīga, Miera iela 15

Pieteikšanās semināram līdz 2017.gada 26.martam. Samaksa par dalību seminārā jāveic līdz 28. martam!

Dalībnieku skaits ierobežots!

Pieteikums jāsūta uz e-pastu: maakslasterapija@gmail.com, ar norādi – SEMINĀRS, norādot vārdu, uzvārdu, telefona nr.

Semināra apmeklējuma dalības maksa:
20.00 EUR LMTA biedriem
25.00 EUR citu specializāciju pārstāvjiem


Dalības maksa jāpārskaita:
Biedrība "Latvijas Mākslas terapijas asociācija"
Reģistrācijas numurs: 40008075658
Juridiskā adrese: Pērnavas iela 11-22, Rīga, LV-1012
Bankas nosaukums: DnB banka AS
Bankas kods: Bankas kods: RIKOLV2X
Bankas konts: LV16RIKO0002013010941

 


Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.