Katrīna DIMSONE

Vieta   Rīga, Ikšķile, Ogre
Telefons   25955571
Epasts   katrina@dimsone.lv

Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite (sertif.nr. – AE-05317), psihoterapeite supervīzijā.
Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes locekle.

Grupu vadītāja, organizē arī dažādus tālākizglītības un profesijas pilnveides seminārus. 

Vairāku starptautisku projektu dalībniece un koordinātore, kas vērsti uz iekļaujošo izglītību, izglītības pilnveidi un bērnu vajadzību apzināšanu un integratīvu  apmācību pieejas veidošanu. Aktīvi darbojas izglītības attīstības jomā. 

Darba vietas: Rīga, Ikšķile un Ogre (pēc vienošanās)*

Mākslas terapiju individuāli un grupās vada no 2015.gada. Ir pieredze strādājot gan sociālās organizācijās, gan Ogres rajona slimnīcas rehabilitācijas nodaļā, dažādās izglītības iestādēs un privātpraksē. 

Darba pieredze iegūta vadot arī mākslas terapijas seminārus pedagogiem un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.
Ir pieredze senioru dienas centrā Claremont (UK) vadot mākslas terapijas grupas un seminārus. 

Darbības jomas – atbalsts emocionālās grūtībās un stresa situācijās, emociju apzināšanās un izpratne, psihosomatiskas reakcijas, onkoloģija, savstarpējo attiecību grūtības, piedzīvotas traumas vai krīzes situācijas.

Ne vienmēr palīdzība nepieciešama grūtību risināšanā. Mākslas terapija ir lielisks instruments, lai spētu sekmēt personības izaugsmi (karjeras izvēle un sociālās lomas) un radošā potenciāla veicināšanu.

Īpaši izstrādāta pieeja darbā ar bērniem, kam ir grūtības ar pašvērtējumu, savstarpējo attiecību veidošanu, komunikācijas prasmju apgūšanu, emocionālo inteliģenci. Darba pieredze ar bērniem dažāda vecuma grupās parāda rezultātus, ka ar mākslas terapijas palīdzību ir iespēja attīstīt katrā cilvēka viņa iekšējo potenciālu, radošumu un prasmes, kas līdz šim nav apjaustas.

*Par pieejamību prakses vietā cilvēkiem ar ratiņkrēsliem vai citiem kustību ierobežojumiem sazināties ar K. Dimsoni.

Publikācijas: 

Strazdiņa E., Dimsone K., (2016), Izvērtēšanas instrumentu vēsturiskā attīstība un dažādība No: E. Strazdiņa (Sast.) Rakstu krājums Izvērtēšana Mākslas terapijā principi un metodes (17.-25.lpp.), Rīga, RSU